Medi 2017/September 2017

October 4, 2017

(Please scroll down for English translation)

 

Mae Banc Bwyd Caerfyrddin wedi lansio apel ‘Combine Harvest’ am fwyd a chronfeydd dros yr Hydref. Am ragor o wybodaeth, ac i wybod sut y gallwch helpu, ewch i’r wefan isod:

 

https://carmarthen.foodbank.org.uk/combine-harvest-appeal

 

 

Ar Fedi 24ain cynhaliodd Bowlio Xcel ddigwyddiad i godi arian i elusen, a chodwyd dros £1200 i adeiladu canolfan addysg yn Nhanzania, mewn partneriaeth a ‘New Life Church’, Aberteifi. Ar Hydref 2ail, hedfanodd tri o dîm Xcel (sef Shaun, Anthony a Gethin) allan i helpu gyda’r gwaith o adeiladu - ein harwyr ni! I wybod mwy am y fenter a sut y gallwch eu cefnogi, ewch i’r wefan isod:

 

http://www.xcelbowl.co.uk/charity-fundraiser

 

 

Mae Bowlio Xcel wedi bod yn teithio o gwmpas yr ardal! Mynychodd Paul Griffiths, a’n ale fowlio symudol ni, de parti mawr Mencap Cymru yng Ngerddi Botaneg Genedlaethol Cymru. Hefyd cawsom hwyl fawr gyda myfyrwyr newydd Caerfyrddin fel rhan o Ffair y Glas, a chafodd nifer o fyfyrwyr busnes daith o gwmpas Prosiect Xcel.

 

 

September 2017

 

Carmarthen Foodbank has launched its 'Combine Harvest Appeal' for food and funds this autumn. Find out more and see how you can help at:

 

https://carmarthen.foodbank.org.uk/combine-harvest-appeal

 

 

Xcel Bowl hosted a charity fundraising event on the 24th September raising over £1200 to help build an education centre in Tanzania in partnership with New Life Church. Three of the Xcel Bowl team Shaun, Anthony and Gethin are flying out to help with the building work on 2nd October. What heros! Find out more about the project and how you can support them at:

 

http://www.xcelbowl.co.uk/charity-fundraiser

 

 

Xcel Bowl has also been busy! Paul Griffiths attended the Mencap Cymru Big Tea Party at the National Botanic Garden of Wales with our portable bowling alley. We also had great fun welcoming new students to Carmarthen at this years Freshers Fair.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

What's Been Happening: July 2017

August 2, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts

November 1, 2017

September 7, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Twitter Basic Square

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Towy Community Church

The Xcel Project was founded by Towy Community Church