top of page

Prosiect Xcel

Mae Prosiect Xcel yn fenter gymdeithasol a sefydlwyd gan Eglwys Gymunedol Tywi er mwyn dod a buddsoddiad, swyddi a gwasanaethau i’r gymuned leol yng Nghaerfyrddin. Rydym hefyd yn rhoi cymorth i bobl leol sydd mewn argyfwng, ac yn darparu bwyd, celfi a dillad drwy waith Banc Bwyd Caerfyrddin, Canolfan Ailgylchu Celfi Xcel, a Siop Gymunedol Xcel.

Cliciwch isod er mwyn darganfod mwy am waith bob un o’r prosiectau:

  • Twitter Social Icon
bottom of page