top of page

GWELD CAERFYRDDIN YN FFYNNU

Bwriad Prosiect Xcel yw gweld y gymuned leol yng Nghaerfyrddin yn ffynnu drwy ddod a buddsoddiad a gwasanaethau i’r ardal.

"Mae’r prosiect wedi creu 39 o swyddi newydd".

 

Nod Prosiect Xcel yw dod a’r gymuned leol at ei gilydd, gan roi’r gallu iddynt gefnogi a chynnal yn gymdeithasol ac yn ymarferol.

 

​"Mae gennym gefnogaeth dros 100 o wirfoddolwyr gwych.”

"Ers cychwyn y fenter, rydym wedi dosbarthu dros 300 eitem o ddillad, 400 eitem o gelfi a wedi helpu 8,624 o bobl leol sydd mewn argyfwng.

 

Ailgylchu dodrefn
 Siop elusen

CAEL EFFAITH BOSITIF AR EIN HAMGYLCHEDD

Ategwyd at amcanion cymdeithasol gwreiddiol y prosiect drwy gyflwyno amcanion amgylcheddol wrth i ni ailgylchu celfi, dillad ac eitemau o’r cartref.

"Mae dros 10,000 eitem o gelfi a 10,000Kg o ddillad wedi eu hailgylchu."

"Drwy osod goleuadau LED a phaneli solar y llynedd rydym wedi safio dros 3000kg o Garbon Deuocsid"

bottom of page