top of page

Hydref/October 2017


(Please scroll down for English version)

Mae mis Hydref wedi bod yn wych. Yn gynyddol mae Prosiect Xcel yn cael ei adnabod fel enghraifft flaenllaw sy’n dangos sut i drawsnewid cymunedau drwy fentrau cymunedol. Mae Prosiect Xcel ar restr fer dau gategori yng Ngwobrau Busnesau Cymdeithasol Cymru: ‘Menter Gymdeithasol y Flwyddyn’, a ‘Menter Gymdeithasol o Blaid Defnyddwyr’. Ni sy’n ymddangos ar glawr y rhaglen.

Mae Prosiect Xcel wedi bod ar y teledu hefyd! Os na chawsoch gyfle i’w weld cliciwch ar y linc isod i weld Paul Griffiths ac Emyr Jones yn siarad am y prosiect ar newyddion y BBC ac S4C.

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/41769238

http://www.bbc.co.uk/news/av/uk-wales-41787852/social-enterprise-growing-wales-co-operative-centre-report-finds

Mae Celfi Xcel yn y broses o wneud cais i Gronfa Gymunedol Aviva am arian i brynu crynodiadur. Bydd hyn yn ein galluogi i ailgylchu mwy, a chreu incwm fydd yn ein caniatáu i wneud llawer mwy i gyrraedd a newid bywydau pobl mewn angen yng Nghaerfyrddin. Mae’r cyfan yn ddibynnol ar bleidlais gyhoeddus, felly plîs, plîs cymerwch funud i glicio ar yr isod a phleidleisio heddiw:

https://www.avivacommunityfund.co.uk/voting/project/view/17-4271

Rydym hefyd yn edrych ‘mlaen at ddigwyddiad mawr y mis nesaf - sef Sioe Ffasiwn y Siop Gymunedol i godi arian i’r Prosiect. Gallwch brynu tocynnau o’r siop, neu ar fore Sul yn Eglwys Gymunedol Tywi.

 

October has been a great month. The Xcel Project is being increasingly recognised as a prime example of how social enterprises can transform communities. The Xcel Project was shortlisted for two categories, 'Cosumer Facing Social Enterprise' and 'Best Social Enterprise' at the Social Business Wales Awards. We were even featured on the cover of the program!

The Xcel Project has been on TV too! If you missed it you can watch Paul Griffiths and Emyr Jones talking about the project on the BBC and S4C now by clicking the links below:

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/41769238

http://www.bbc.co.uk/news/av/uk-wales-41787852/social-enterprise-growing-wales-co-operative-centre-report-finds

Xcel Furniture are currently applying for a grant from the Aviva Community Fund to buy a compactor. This will help us to recycle more and bring in more income, which in turn will allow us to do more to reach people and change lives in Carmarthen!. It all comes down to a public vote so please please take a minute to vote today at the link below!

https://www.avivacommunityfund.co.uk/voting/project/view/17-4271

We are also looking forward to next months big event - a Fashion Show hosted by Xcel Community Shop to raise money for the Xcel Project. Get your tickets now from the shop or on a Sunday morning at Towy Community Church.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Twitter Basic Square
bottom of page